سفارش تبلیغ
صبا

آشیانه سخن

 

به نام خدا

نمیدانم در این دنیایی که مرتب حرف از خیانت،بی وفایی،تنهایی احساسات است آیا می توانم چند خطی را برای سپاس از یگانه همدم زندگی ام بنویسم تا بلکه ذره ای از سنگینی مشکلات کاری اش را از دوشش بردارم و عشق را جایگزینش کنم.

در این روزگاری که بیش از نیمی از مردم از تکنولوژی استفاده می کنند و ماهواره های خانگی را عامل پیشرفت و آگاهی می دانند ،شاید همین نخواستنهای تو همسر عزیزم توانست محیطی ایجاد کند که هر دوی ما در زندگیمان فقط و فقط به یکدیگر فکر کنیم و بوی سوخته ی خیانت به مشاممان نرسد.

فکرمان با هم عجین و دغدغه ذهنمان ساختن پایه های اصول زندگیمان بر دوش خودمان باشد و این همان چیزی است که خیلی ها این روزها ریسمان هدایتش را از دست داده اند و یا ناخودآگاه درگیر دوباره بافتنش هستند.

با هم به آسانی کنار نیامدیم اما همین مشقت در کنار هم ماندن زندگی را به کاممان شیرین ساخت.دو سنگ بودیم که مدام کنار یکدیگر صیقل داده شدیم و اکنون شکلی از یکدیگر به خود گرفته ایم و اینگونه همجنس شده ایم.

تفاوتهایمان را به شباهتها تبدیل کردیم و دخالت ها را به راهکار و نشان دادیم نوشته های کارتهای عروسی را نباید تنها روی برگه ای نوشت و مقدمه ای ساخت برای یک دعوت ،بلکه باید درسی نوشت و همدلی و همراهی را در زندگی نگاشت.

برای موفقیتمان تلاش می کنی و باید بدانی که می بینم و می فهمم.وشاید برای تو ای مرد شنیدن همین حرف از زبان همسرت کافی باشد تا ایمان پیدا کنی که بی نظیری.

امیدوارم من هم بتوانم خواسته های تو را برآورده کنم و به هر آنجا و هر آنچه که دوست داری برسم.سپاس

 


نوشته شده در دوشنبه 93/6/31ساعت 7:2 عصر توسط پریسا جوادی نظرات () |

Design By : Night Melody