سفارش تبلیغ
صبا

آشیانه سخن

اجرای قانون دستخوش حاشیه می شود و انسانهایی دست به گریبانش می شوند تا نظرات شخصی خودشان را در آن جای دهند وآن را با چهره ای جدید که هیچ کجا نخوانده ای به تو عرضه می کنند.مردان قانون تو را در پیچ و خم واژه ها می چرخانند وسپس در قعر یکی از آنها غرقت می کنند تا ندانی و بهتر بگویم نفهمی که چه بود و چه شد.

به اسم قانون پیش می روند و به رسم بی عدالتی سخت بهت زده ات می کنند.و تو با نادانی می پذیری دانایی آنها را و جای می دهی تفکر آنان را در تعقل خودت و می پنداری که قانون اجرا می شود،در حالی که نمی دانی آنان در بطن قضیه از نفهمی تو استفاده می برند و در ظاهر به اجرای عدالت نشسته اند.اگر به پاخیزی خُردت می کنند و اگر مشتت را گره کنی به تو عنوان آشوبگر می دهند.

پس تو ای جوان خوب بدان و بفهم که کجای دنیا به عدالت می پردازند و انگشتان چه رهبری خون به ناحق ریخته شده را سجده می کند هوشیار باش که به کدامین ندا لبیک می گویی و به کدامین راه قدم می نهی.

آیا در رگ حرفهایت عدالت علیست؟

آیا درمقصد منتهایت هدف حسین نهاده شده است که جز به امر به معروف و نهی از منکر نبوده و نیست؟

آیا با گل وجودت هیزم جهنم را گلستان می کنی؟

که اگراینگونه خدا را جستجو کنی خواهی دید چقدر در دنیا و خواسته ها و ناخواسته هایش غرق شده ای و چند قدم تا هدف خلقتت فاصله داری.نفس گیر می شود پیمودن مسیری که پیش از آن نفست را به باطل برید.پس کمی مکث ،نفسی عمیق، وآغازی دوباره.اینک بهاری در راه است که خزانی در پی آن نیست.جشن تولد دوباره ات مبارک ای موجودی که می خواهی انسان باشی و انسان بمانی.


نوشته شده در شنبه 93/1/9ساعت 8:13 صبح توسط پریسا جوادی نظرات () |

Design By : Night Melody