سفارش تبلیغ
صبا

آشیانه سخن

پروژه های عظیم پدیده چند سالی ست که با سرعت پیش می رود،و خیلی از مسئولین را بهت زده کرده است که چگونه این همه نیروی انسانی پشتیبانی و حمایت می شوند و بسیار بهتر از خیلی از پروژه های دولتی موفق می شوند و به بهره برداری می رسند.

و این بار نیز شاهد حضور اصناف مختلف در کنار این روند هستیم.ناراحت می شویم که این همه نیروی کاری و چرخ گرداننده توسعه ی کشور از پروژه ای تعریف کنند که در ایران رشد می کند و پا می گیرد اما نمونه های آن کم پیدا می شوند، تا ما هم در دنیا حرفی بزنیم و به جوانان و کارگران و مهندسین و دیگر نیروهای کاربردی خود ببالیم.

وقتی رییس اتاق اصناف ایران و تعدادی از استان ها قید می کنند تا کنون چنین سرعت،ظرافت،پیشرفت و نیروهای کاری را ندیده ایم باید منتظر باشیم که کشورهای نه چندان پیشرفته برای صنعت و تجارت و سرمایه های ملی ما برنامه ریزی کنند و به تاراج آنها بپردازند.و ما دم از بیکاری جوانانی بزنیم که از بچه گی در ذهنشان حقوق های میلیاردی دریافت کرده اند و امروز به بهای کم تن به کار نمی دهند.

اگر جوان ایرانی پشتش به حمایت دولت باشد درس می خواند و کارمی کند و اگر دولت تلاش و کوشش جوان را ببیند از آینده اش نمی هراسد. و باید اتفاقی در کشور بیافتد که تنها پروژه هایی را در رسانه ها به نمایش بگذارند که پایین ترین سرعت،کم ترین پیشرفت و خالی از اندیشه باشند تا عیب ها و نقص ها برطرف شوند،نه اینکه برای پیشرفت یک پروژه جشنها بگیرند.

این نوشته صرفا برای بیداری است و هیچ جنبه ی تبلیغاتی ندارد.


نوشته شده در جمعه 92/9/29ساعت 10:36 صبح توسط پریسا جوادی نظرات () |

Design By : Night Melody